Hồ sơ

pacman

Author:pacman
Chào mừng đến với FC2 Blog!

Bài viết mới

Lời bình luận mới

Lưu trữ hàng tháng

Thể loại

2015/10/21 (Wed) 11:34
Pacman- PhatMan

pacman-phatman.png

Tags: Pacman, Pacman game, Pacman games, pacman free, free pacman, play pacman online, pacman game online, free pacman games, pacman online game, free online pacman, pacman game free, pacman download, Pacman PhatMan
Link Game: http://pacmanz.com/pacman-phatman.html
Description: Pacman- PhatMan. Arrow keys control Phat Man and eating all those dots in each of level. Remember that you must avoid the bad ghosts.

<< Underwater Mad Pac | Trang chủ | Pacman- Pac Run >>

Lời bình luận

Bình luận


Chỉ cho người quản lý xem

 Trang chủ